Nagrzewnice elektryczne

NAGRZEWNICE EKEKTRYCZNE TYPU NET

Jesteśmy producentem nagrzewnic elektrycznych typu NET ( utworzonych z połączeń wyrobów posiadających oznakowanie CE oraz potwierdzone wykonanie przeciwwybuchowe deklaracjami zgodności producentów.

Urządzenie wyposażone jest w termo głowicę i służy do obkurczania rur (kapturków) termokurczliwych w temperaturze 120-150°C na zaworach butli napełnionych gazem w strefie 2 zagrożenia wybuchem.

Nasze urządzenia przystosowane są do bezpiecznego użytkowania w pomieszczeniach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych zapewniając wysoki poziom zabezpieczenia przeciwwybuchowego, przy jednoczesnym włączonym procesie technologicznym napełniania butli gazem LPG.