I. Nazwa i cel promocji

1.1 Promocja jest urządzana pod nazwą “Odbierz hot doga 50% taniej“.

Promocja urządzana jest w celu promocji produktów znajdujących się w ofercie Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o.o

II. Nazwa podmiotu będącego organizatorem Promocji czas trwania Promocji.

2.1 Organizatorem promocji jest Skiergaz Henryk Sałkowski Sp.z o.o.

2.2 Promocja rozpoczyna się 27.06.2018r. a zakończy 04.07.2018r. Dostępność produktów promocyjnych może różnić się w zależności od dostępności asortymentu na danej stacji Skiergaz.

III. Zasady prowadzenia Promocji.

3.1 Promocja przeprowadzona będzie na Stacjach paliw Skiergaz (lista stacji stanowi załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu.)

3.2 Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Promocji, w tym warunki uczestnictwa.

3.3 Warunki udziału w Promocji:

a. Promocja skierowana jest do klientów Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o. o

b. Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która od 27.06.2018 do 04.07.2018r. Podczas jednej transakcji, dokona dowolnego zakupu na stacjach paliw Skiergaz za kwotę min. 10zł brutto

c. Klient który spełni powyższy warunek może, pod warunkiem zgłoszenia takiej chęci kasjerowi przed uregulowaniem należności za ww. transakcję dokonać zakupu 1 Produktu Promocyjnego (z pośród listy produktów wymienionych w pkt IV niniejszego regulaminu) z 50% rabatem.

d. Zakupu Produktu Promocyjnego można dokonać jedynie podczas dokonywania transakcji zakupu za min. kwotę 10zł brutto.

e. W przypadku jednorazowego zakupu za kwotę większą niż 10 zł brutto podczas jednej transakcji, klientowi nie przysługuje możliwość zakupu większej ilości Produktów Promocyjnych.

f. Klientowi nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości Produktu Promocyjnego w pieniądzu, jak również roszczenia o zamianę Produktu Promocyjnego na jakikolwiek inny towar.

3.4 Każdy uczestnik ma prawo wielokrotnego skorzystania z Promocji

3.5 Promocja obowiązuje do 04.07.2018r.

IV. Produkty Promocyjnego

– Hot dog francuski mały

– Hot dog francuski duży

– Hot dog z dodatkami

– Hot dog mały

– Hot dog XXL

– Hot dog z surówkami

V. Odpowiedzialność Organizatora.

5.1 Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin

5.2 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić mu przyznania rabatu, w stosunku do Uczestnika, do którego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem

5.3 Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o. o. z siedzibą w Płyćwia 44, 96-126 Godzianów. Administratorowi danych przysługuje prawo do przekazania danych osobowych Uczestników Promocji innym podmiotom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lista punktów, na których będzie obowiązywać promocja

1. Stacja paliw Skiergaz w Mokra Lewa 1, 96-100 Skierniewice

2. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Zwierzynieckiej 5, 96-100 Skierniewice

3. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Mszczonowskiej 75/83, 96-100 Skierniewice

4. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Katowickiej 1, 96-200 Rawa Mazowiecka