I. Nazwa i cel promocji.
1.1 Promocja jest urządzana pod nazwą “Ulotna promocja”.
Promocja urządzana jest w celu promocji produktów znajdujących się w ofercie Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o.o
II. Nazwa podmiotu będącego organizatorem Promocji czas trwania Promocji.
2.1 Organizatorem Konkursu jest Skiergaz Henryk Sałkowski Sp.z o.o.
2.2 Promocja rozpoczyna się 11.04.2018r. a zakończy 30.05.2018r.
III. Zasady prowadzenia Promocji.
3.1 Promocja przeprowadzony bedzie na Stacjach paliw Skiergaz (lista stacji stanowi załącznik nr.1 do ninijeszego regulaminu.)
3.2 Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Promocji, w tym warunki uczestnictwa.
3.3 Warunki udziału w Promocji:
a. Promocja skierowana jest do klientów Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o. o
b. Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która od 11.04.2018r. dokona zakupu gazu propan butan w butli 11kg na stacjach paliw Skiergaz i okaże kupon rabatowy . Kupony dostępne będą w wydaniu ITS Skierniewice oraz GŁOS Skierniewic. Jeden Kupon upoważni do jednorazowego rabatu w wysokości 4 zł (lista stacji w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu)
3.4 Każdy uczestnik ma prawo wielokrotnego skorzystania z Promocji
3.5 Promocja obowiązuje do 30.05.2018r.

IV. Odpowiedzialność Organizatora.
4.1 Zasady przeprowadzenia Promocji określa ninijeszy Regulamin
4.2 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić mu przyznania rabatu, w stosunku do Uczestnika, do którego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem
4.3 Administratorem danych Uczestników Konkursu jest SkiergazHenryk Sałkowski sp. z o. o. z siedzibą w Płyćwia 44, 96-126 Godzianów. Administratorowi danych przysługuje prawo do przekazania danych osobowych Uczestników Promocji innym podmiotom wyłącznie w celu i zkresie niezbednym do przeprowadzenia Promocji.

 

Załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu

Lista punktów objętych promocją

  1. Rozlewnia Skiergaz, Płyćwia 44, 96-126 Godzianów
  2. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Mszczonowskiej, 96-100 Skierniewice
  3. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Zwierzynieckiej, 96-100 Skierniewice
  4. Stacja paliw Skiergaz Mokra Lewa 1A, 96-100 Skierniewice
  5. Stacja paliw Skiergaz Huta Zawadzka, 96-111 Kowiesy
  6. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Katowickiej 1, 96-200 Rawa Mazowiecka