I. Nazwa i cel promocji.
1.1 Promocja (zwana dalej „Konkursem”) jest urządzana pod nazwą „Wygraj bilety do kina”.
Promocja urządzana jest w celu promocji produktów znajdujących się w ofercie Stacji Paliw Skiergaz
II. Nazwa podmiotu będącego organizatorem Konkursu, czas trwania Konkursu.
2.1 Organizatorem Konkursu jest Skiergaz Henryk Sałkowski Sp.z o.o.
2.2 Fundatorem nagród są:
– Skiergaz Henryk Sałkowski sp. zo o
– Robert Matyszczak , Magdalena Matyszczak
2.3 Konkurs rozpoczyna się 11.02.2018r. a zakończy 13.02.2018rr.
III. Zasady prowadzenia Konkursu.
3.1 Konkurs przeprowadzony będzie na Stacjach paliw Skiergaz
(lista stacji powyżej wymienionych stanowi załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu.)
3.2 Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Konkursu, w tym warunki uczestnictwa i przyznawania
nagród w Konkursie.
3.3 Warunki udziału w Konkursie:
a. Konkurs skierowany jest do klientów stacji paliw Skiergaz
b. Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która od 11.02.2018r. dokona dowolnego zakupu lub
skorzysta z usług w wybranych punktach (załącznik nr. 1 niniejszego regulaminu)
3.4 Aby wziąć udział w losowaniu biletów należy wypełnić kupon (imię, nazwisko adres e-mail i numer
telefonu). Wypełniony kupon należy wrzucić do urn zlokalizowanych w punktach biorących udział w
promocji (załącznik nr.1 niniejszego regulaminu). Tylko czytelnie wypełnione kupony będą brały udział w
losowaniu.
3.5 Losowanie nagród poprzedzi zebranie wszystkich urn zlokalizowanych w punktach biorących udział w
promocji (załącznik nr.1 niniejszego regulaminu). Urny zostaną zebrane 14.02.2018r. w godzinach porannych
i pozostawione na stacji paliw Skiergaz przy ul. Zwierzynieckiej 5. Losowanie odbędzie się 14.02.2018r. w
godzinach popołudniowych.
3.6 Każdy uczestnik ma prawo wielokrotnego Zgłoszenia do konkursu wyłącznie o ile spełnione są wszystkie
warunki Regulaminu.
IV. Nagrody w konkursie
4.1 W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (zwane dalej „Nagrody”):
a. dwa darmowe bilety na wybrany seans filmowy do Kinoteatr Polonez.
V. Sposób przeprowadzenia konkursu, w szczególności miejsce i termin wyłonienia zwycięzców.
5.1 Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania. Losowanie odbędzie się 14.02.2018r. na stacji paliw przy
ul. Zwierzynieckiej. Nastąpi komisyjnie otwarcie urn. Losy ze wszystkich zebranych urn zostaną przesypane
do jednej . Nastąpi wyłonienie zwycięzców. Losowanie zostanie udokumentowane filmikiem udostępnionym
na portalu społecznościowym. O nagrodzie konkursu uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie (sms)
bądź mailowo, na wskazany przez niego na kuponie numer telefonu, bądź adres e-mail. Wygrane bilety
należy odebrać na stacji paliw Skiergaz przy ul. Zwierzynieckiej w terminie nie przekraczającym 30 dni od
daty losowania.
5.2 Promocja obowiązuje do 13.02.2018r.
VI. Odpowiedzialność Organizatora.
6.1 Zasady przeprowadzenia konkursu określa niniejszy Regulamin
6.2 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w
Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem.
6.3 Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o. o. z siedzibą w
Płyćwia 44, 96-126 Godzianów.
Załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu
Punkty biorące udział w promocji:
Stacja paliw Skiergaz ul. Mszczonowska, 96-100 Skierniewice
Stacja paliw Skiergaz ul. Zwierzyniecka, 96-100 Skierniewice
Stacja paliw Skiergaz, Mokra Lewa 96-100 Skierniewice
Stacja paliw Skiergaz, Zawady 96-111 Huta Zawadzka
Stacja paliw Skiergaz ul. Katowicka, 96-200 Rawa Mazowiecka